Storøya`s Toya

Reg.nr: 06153/04

Mor: Vinsterfjellet Lady li
Far: NJCH Lyngåsen`s Zebb Mc Ain
Helse: HD-fri, CL-fri
NESK godkjent avlstispe

Eier: Erling Stokkli

 

MERITTER
Jaktprøve: 3. UK, 5 x 2.AK, 2 x 1.AK
Utstilling: 1.BK – CK