Kontaktinformasjon

 

Erling Stokkli
Ustjåren
7320 Fannrem
Tlf. 908 57 024

E-post: stokklias-erling@hotmail.com

 

 
Odd Arild Haugvold
Femundsveien 42
7374 Røros
Tlf. 975 22 166

E-post: haugvold@hotmail.com

 

 
Anne Guri Stokkli-Haugvold
Femundsveien 42
7374 Røros
Tlf. 922 30 761

E-post: ag-stokkli@hotmail.com